english

Cíle

Výzkum, zachycení a vyjádření všelidské zkušenosti sdíleného (ne)vědomí, kolektivních mýtů a prožitků pomocí divadelních a tanečních prostředků. Fúze těchto prostředků a stírání hranic mezi žánry. Rozvoj směrem k intermedialitě.

Výzkumná tvůrčí práce ve skupině na pravidelných zkouškách a soustředěních, zaměřená na rozvoj hlasového a pohybového vyjádření, fixování a hledání řádu improvizace, rozvoj originality jedince nejen skrze sociální kontakt.

Tvorba site specific performance (neboli prezentace připravených děl přímo v přírodě i v jiném – primárně nedivadelním prostoru, inspirace prostorem samým).