english

Filosofie výzkumné skupiny:

Skupina se snaží o intimní poznání člověka skrze dramatickou situaci a akutní jednání během improvizací. Prostředky si svobodně volí zkoumané téma samo. Stírání hranic mezi žánry a metodami jest naším denním chlebem. Tělo obnovuje svou citlivost vůči sobě samému i prostoru. Partner je dar. A herec sám je darem publiku i sobě. Pátráme po hraničním, pravdivém vyjádření, zapojením hlasu, zpěvu, tance, rytmu, předmětem, živly, loutkou i loukou. Pomocí oživených rituálů. V ozvěnách kolektivního nevědomí. Ohledáním smyslu těla krajiny, tvaru, hmoty i obsahu…