english

Současné projekty

 • Výzkum barev

  Barvy jako dorozumívací prostředek nesou širší význam než slova, obsahují emoci, mají schopnost člověka pohltit a způsobit jiný stav jeho mysli. Jsou cestou k usmíření? Cestou k sebezdokonalení se? Cestou k porozumění?

  Výzkum prolíná a spojuje obory:
  • taneční divadlo, performance
  • výtvarné umění ­ malba
  • site­specific

  Zabývá se vztahy na osách:
  • tanec/tanečník ­ barva,
  • tanečník ­ výtvarník,
  • barva ­ prostor ­ tanečník
  • tanečník ­ prostor ­ výtvarník